Hakkımızda

GÜVENİLİR FİKİR TEMELİNDE

Çözüm Odaklı Hizmet Merkezi

BULUŞ PATENT, 2009 yılında, fikri ve sınai haklar alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Hizmetlerimizin temelini; marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaret gibi sınai hakların araştırma, başvuru, tescil ve tescil sonrası işlemleri oluşturmaktadır. Diğer yandan fikri ve sınai hakların yanı sıra, hibe ve teşvik program danışmanlığı ile küresel ticari ürün numaralandırması (Barkod) alanında da faaliyet göstermektedir.
Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz küresel pazarların da, başarılı olabilmek için bu pazarlara açılmak isteyen tüm kişi veya kuruluşlara rekabet avantajı sağlama bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Global pazar da rekabet aracı olarak karşımıza çıkan sınai hakların önemini biliyor ve bu alanda oluşturduğu bilgi ve birikiminin gücüyle müşterilerine; hızlı, güvenilir ve katma değeri yüksek hizmet sunmayı misyon edinmekteyiz.