Barkod

Barkod

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) Nedir?
Ticari ürün, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasında sipariş edilen, satılan, dağıtımı yapılan, yer değiştiren ya da satın alınan, dolayısıyla başta fiyatı olmak üzerine bütün tanımlayıcı bilgilerine ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetlerdir. Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, ürün çeşidini dünya üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tanımlayan numaraya GTIN denir. GTIN veri tabanlarında tutulan ürün bilgisine erişim sağlayan bir anahtar görevi görür ve ADC (Automatic Data Capture - Otomatik Veri Toplama) uygulamalarında kullanılır.

Barkod, ürünlerini perakende satış noktasında satmak isteyen firmaların, ihtiyaca göre 7, 8, 9, 10, 11 ya da 12 basamaklı bir GTIN Firma Öneki oluşturulmasıdır.